HOME

CD REVIEWS

CD FAVORITES (with samples)

CONCERTS YOU MISSED!

 NEWS, TOUR PLANS etc

TEXT PROD. 
(in Swedish)

 

 

Westman Music
*** Journalism ***
see also THIS page in Swedish

  Who is Annika Westman? (English version)

I've asked myself that question many times...

Vem är Annika Westman?

Ja, det har jag också ofta undrat...

OM  SAMTIDEN  OCH  NUET:

 
Därför har jakten på nuet tagit över vår existens - artikel om Douglas Rushkoff
av Annika Westman publicerad i Dagens Nyheter 12 juni 2013 
LÄS ARTIKELN HÄR
Why chasing the present has taken over our existence - article about Douglas Rushkoff
by Annika Westman in Swedish newspaper Dagens Nyheter 12 June 2013 -
ENGLISH VERSION HERE

 ÖVRIG JOURNALISTIK:

WEBDESIGN m m

Tyskarnas folkmord i Namibia 1904
(Sydsvenskan augusti 2004)
German genocide in Namibia 1904 (English)

Hemsidesproduktion, översättningar, nätbutiker och en hel del annat...

Kärnkraftens avfallsproblem ännu olösta  
(Sydsvenskan juni 2005)

Hundratusentals år - ett orimligt långt framtidsperspektiv (Sydsvenskan juli 2005)

 

 

 

Interested in SOUTH AFRICAN JAZZ?
Read more HERE! LISTEN HERE

~ From MANU DIBANGO to RICHARD BONA ~ KAMERUNS MUSIKEXPORT (från Lira 5/2005)
Läs artikeln HÄR
CAMEROON'S MUSIC EXPORT (English version HERE)

   
SOFI HELLBORG-interview (Swedish)  
Bara kvinnliga headliners på Varangerfestivalen (SW)  

Guide till Köpenhamns musikliv (SW)